Vítejte na internetových stránkách obce Vlkančice. Vstupte, prosím....

Pověst, která ve Vlkančicích a ve vůkolí, o původu vesnice se vůbec vypravuje:
Lid, který při dvoře na Skalce (nyní Drletíně) a vůkolních pasekách, pracoval, měl na místě, kde nyní Vlkančice stojí, svoje příbytky postaveny, a tu se stalo, když jedenkráte dívka, jménem "Anna" ovce a beránky dole u potoka a lesa pásla, blížil se k stádu vlk, kterého dívka neviděla, chlapec, její bratr vlka pozorující, jej zhlídnuvše jak se k ovcím blíží, leknutím a strachem počal ku dvoru křičeti: "Vlk, Ančice ! Vlk, Ančice ! . Více prý ze sebe slov vydati nemohl, jen k lesu na vlka a stádo ovec okazoval. Ze dvora prý vlka zkolili, ale chlapci od těch dob jinak než "Vlk Ančice" neříkali, a také i jiným prý takto přezdívali, když je pozlobiti chtěli. A když během času lidu a příbytků v témž místě přibývalo, zůstalo prý toto jméno co název obce na všechny časy - VLKANČICE !

Podle "Kroniky školy ve Vlkančicích založené roku 1882"

Úvod | Historie | Současnost | Fotogalerie | Tipy | Služby | Obecní úřad | Reality | Kontakty
Aktualizace: 27.07.2017
Copyright © 1999-2017 Pavel Světlík