Zde má prostor vyhrazen obecní úřad, aby mohl Vás občany, rekreanty a návstěvníky obce informovat o aktuálních dění v obci. Může vám zde představit členy zastupitelstva, může Vás informovat o nových plánech obce, vyhláškách a ustanovení, formulářích potřebných pro jednání s úřady, rozpočtu obce, problémech obce a další ....

Starosta obce Vlkančice:                   Místostarosta obce Vlkančice:
Ing. Otakar Král                            Vladimír Snížek

Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Vlkančice
Vlkančice 18
281 63  Kostelec nad Černými lesy


Úřední hodiny obecního úřadu:
Úterý, Pátek 19.00-21.00

Telefon:                                          Fax:                                             E-mail:
321693114                               321693254                 obec@vlkancice.cz nebo podatelna@vlkancice.cz


Úřední deska - Nový Správní řád (zák. č. 500/2004 Sb.) v § 26 zákona ukládá správním orgánům zveřejňovat obsah úřední desky i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obdobná ustanovení obsahuje i § 25 Doručování veřejnou vyhláškou.

Aktuální informace pro občany a návštěvníky obce Vlkančice naleznete na ÚŘEDNÍ DESCE OBCE VLKANČICE, která je součástí portálu územní samosprávy měst a obcí.

Dále na portálu územní samosprávy měst a obcí jsou na těchto odkazech: „Aktuální informace pro občany a rekreanty“ „Placení místního poplatku za odpady“ „Prodej palivového dřeva“ „Zápisy ze zastupitelstva obce“
Termíny schůzí a úředních hodin:
1) Obecní úřad: úterý a pátek 19:00-21:00 hodin
2) Zastupitelstvo: středa nebo pátek dle plánu
3) Porada zastupitelů: poslední středa v měsíci
4) Kontrolní výbor: první středa v měsíci
5) Finanční výbor: druhá středa v měsíci
6) Správní komise: třetí středa v měsíci

Výbory a komise
Povinně 10 zasedání ročně
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
2) Úkoly ze zasedání a porad OZ a projednání zápisů
3) Odborná činnost ve státní správě
4) Odborná činnost v samosprávě
5) Dle vlastního plánu