Cykloturistické trasy a po širokém okolí ...
Cyklotrasa č.1 - Krásy přírody a historické památky Kolínska,Kutnohorska a Podblanicka = Délka trasy 18,5 km až 55 km
Vzdálenost od začátku trasy Místo Popis místa nebo doplňující informace
0,0 km Kostelec nad Černými lesy Začátek trasy- Historické jádro města je pro své architektonické kvality městkou památkovou zónou (kostel sv.Andělů strážných, renesanční zámek s kaplí sv.Vojtěcha, Muzeum hrnčířství). Pravidelná autobus. doprava s Prahou.
5,0 km Nučice V Nučicích mimo jiné najdete staré lomy, v nichž se dříve těžil známý nučický červený pískovec použitý pro stavbu Černokosteleckého zámku, Sázavského kláštera, zámku Konopiště a dalších významných staveb.
6,3 km Výřerky Z dosavadních archeologických průzkumů vyplývá, že okolí obce bylo osídleno v mladší a pozdní době kamenné (asi před 5000 lety).
11,6 km Vlkančice Veškeré informace o historii a současnosti Vlkančic naleznete na tomto serveru.
15,6 km Pyskočely Veškeré informace o historii a současnosti Pyskočel naleznete na tomto serveru..
18,5 km Sázava Konec trasy v případě návštěvy bývalého slovanského kláštera a také pro rodiny s dětmi (následuje více náročnější část trasy) - Pův.poddanská ves, povýšená v 16.století na městečko, která vynikla při bohatém klášteře. Nachází se zde původní slovanský klášter, kostel sv. Prokopa, kostel sv. Martina, kaple sv.Prokopa a známý podnik vyrábějící laboratorní a tech. sklo - sklárny Kavalier. Pravidelné autobus. a vlakové spojení s Prahou.
22,0 km Čertova brázda Hluboký zářez táhnoucí se od údajného rodiště sv.Prokopa- Chotouně až k Sázavě, kde končí kapličkou z 18.stol. Podle pověsti ji vyoral sv.Prokop pluhem, do kterého zapřáhl čerta.Nad kapličkou je nově upravená "Česká chalupa".
24,65 km Talmberk Část zakonzervované zříceniny hradu z 13 stol.na skalnatém ostrohu.
28,8 km Rataje nad Sázavou Známé výletní letovisko se dvěma hrady, kostelem sv.Matouše a kaplí sv. Antonína. Pravidelné vlakové spojení na Prahu.
33,0 km Zalíbená Malá vesnice s krásným názvem a malým kostelem na kopci .
35,5 km Otryby Pozdně románský kostel sv.Havla z pol. 13 století a nepatrné zbytky po tvrzi ze 14 stol. v sousedství kostela.
38,8 km Český Štemberk Známé výletní místo s hradem, který založil v l. 1241-42 Zdislav z Divišova od r.1242 ze Štemberka.
40,8 km Divišov Zde je dobrá možnost změnit cíl cyklotrasy na Benešov (14 km) - V obci, která je známa dřívější výrobou sametu, se nachází barokní kostel sv. Bartoloměje z 18.stol.
48,7 km Radošovice Obec s gotickým kostelem sv. Víta ze 14.stol. a sochou sv.Jana Nepomuckého na pilíři z konce 18.stol.
53 km Vlašim Konec cyklotrasy č1. -Kulturní centrum Podblanicka s renesančním zámkem ze 17 stol., muzeem Podblanicka, gotickým kostelem sv. Jiljí z 16 stol., barokní sochou sv.Jana Nepomuckého, světoznámou továrnou na výrobu střeliva a výbušnin Sellier a Bellot .... Dobré autobusové a vlakové spojení na Prahu.


Cykloturistická trasa č. 1 je vedena turisticky zajímavými oblastmi s využitím silnic s menším silničním provozem.Cílem této trasy je umožnit široké veřejnosti rekreační i sportovní vyžití jízdou na kole spolu s poznáním krajiny, přírodních, kulturních i historických památek tak, aby zároveň došlo k maximálnímu možnému omezení nepříznivých vlivů a ohrožení cyklistů motorovým provozem. Během celé trasy je dostatek míst pro koupání, občerstvení či případné ubytování. Pro cestu jsou doporučeny tyto mapy: Benešovsko a dolní Posázaví vydaná v edici klubu Českých turistů č. 40 a cykloturistická mapa Z Prahy na jih od Vojenského zeměpisného ústavu. Obě mapy jsou k dostání ve většině dobrých knihkupectví. Při plánování vašeho výletu, budete jistě potřebovat znát, jak se např. dostanete z určitého místa vlakem nebo autobusem domů. Většinu informací, naleznete na následujících stránkách s jídními řády vlaků a autobusů: DP Praha a Ropid nebo ČSAD a ČD

Mám pro vás připraveno ještě několik dalších námětů, jak báječně strávit víkendy či prázdninové dny. Nemusíte se jich držet doslova - vždyť jednou z nejlepších vlastností šlapacího bicyklu je svoboda, kterou svému majiteli dává. Věřím, že jste tyto řádky přijali jako pozvání a námět na vaše případné výlety, které vedou tak půvabnou krajinou. Díky výběru již ze 3.cyklotras, máte dostatečně volné ruce pro výběr vašeho cíle výletu. Děkuji za všechny Vaše návrhy, připomínky či upozornění na chyby.
Cyklotrasa č.2 - Z okraje Prahy do Sázavy = Délka trasy 29 km nebo 40 km
Vzdálenost od začátku trasy Místo Popis místa nebo doplňující informace
0,0 km Říčany u Prahy Začátek trasy - Říčany u Prahy jsou svojí polohou a dobrou dopravní obslužností, jsou tím nejlepším místem pro začátek trasy. Jinak zde naleznete řadu pozdně barokních domů, pův.gotický kostel sv.Petra a Pavla, Mariánský sloup z r.1699, z hradu ze 13.stol. zůstala sever. a záp. zeď raně gotického paláce se zbytky čtvercové věže, známou továrnu na výrobu nábytku (Alfa Říčany) a také tu mají svoje Městské muzeum s expozicí o Říčanech.
3,6 km Světice Zatím se mi nepodařilo zjistit potřebné informace a zajímavosti o této obci. Pokud nějaké informace víte, prosím informujte mě.
5,6 km Všestary Zatím se mi nepodařilo zjistit potřebné informace a zajímavosti o této obci. Pokud nějaké informace víte, prosím informujte mě.
8,7 km Mnichovice Pozor, zde občas bývá větší automobil. provoz (hlavně během pátku odpoledne a soboty dopoledne). Jedná se o obec založenou r.1140 později povýšenou na městečko (14.stol.) Nachází se zde románský kostelík Narození P.Marie z 12.stol. Zajímavostí je, že Mnichovice byly v dávných dobách lyžařským rájem Pražanů. Kdo by to řekl, že ?
10,5 km Myšlín Na okraji obce se nachází ve skupině starých lip památný strom "Žižkův dub". Jedná se o dub letní - obvod kmene je více jak 682 cm a výška stromu přes 16m a podle pověsti se zde r.1421 setkal Jan Žižka s Petrem z Cimburka.
13,5 km Třemblat Zatím se mi nepodařilo zjistit potřebné informace a zajímavosti o této obci. Pokud nějaké informace víte, prosím informujte mě.
17,0 km Ondřejov V současnosti snad nejznámějším objektem je zde Ondřejovská hvězdárna založená Josefem Janem Fričem v roce 1905 na vrchu Žalově. Dnes je to observatoř provádějící výzkum Slunce, vysoké atmosféry a umělých družic Země. Od r.1745 je Ondřejov městečkem, kde se nachází raně gotický kostel sv.Šimona a Judy z 1.pol. 13. stol. s křížově sklenutým kněžištěm a hranolovou věží.
20 km Hradové Střímelice Celé okolí patřilo společně se Stříbrnou Skalicí v dávných dobách (hlavně 13. a 16.stol.) k významnému místu, kde se těžily stříbrné a olověné rudy. Z hradu ze 14.stol. se dochovaly již jen zbytky zdiva, valů a příkopů.
22,4 km Stříbrná Skalice Obec je vyhledávané a vyhlášené rekreační středisko. Doba založení není známa, ale podle nejstarší kroniky stál hrad skalický již za časů Přemysla Oráče, v 8.stol.Hrad byl zničen vojskem krále Zikmunda.Značná část zbořenin hradu byla použita v letech 1730-1733 na stavbu kostela J.Nepomuckého, který stojí na místech, kde právě stával hrad. Starý název "Skalice hor stříbrných" svědčí o tom, že v těchto místech bylo od nejstarších dob dobýváno stříbro. Nejvýznamnější doba těžby byla v 16.stol.Skalické doly za vlády Ferdinanda I.(1526-1564) daly také podnět k vybudování pražské mincovny a to z důvodu, že byly k Praze nejblíže.Dnes se v okolí stále láme diorit a amfibolit. Na náměstí stála po roce 1646 malá přízemní budova radnice, která na počátku 18.stol. vyhořela a r.1826 zde byla vystavěna radnice nová , která se dochovala do dnešní doby.
24,8 km "Na Mariánce" Kousek od restaurace, prodejny potravin "Na Marjánce" a lomu směrem na Sázavu je odbočka do obce Vlkančice. Pokud budete mít zájem, můžete nás navštívit a v tom případě vám bude zbývat do konce trasy asi 15 km místo 5.2 km. Pokračujte dále po této trase: obec Vlkančice (4 km) , Komorce pila - odbočka v lese na Moštice (7km), Moštice (9,2km), Benátky (10,1km), Nechyba (11,8km) a následuje Sázava (15km).
29 km Sázava Konec trasy - Pův.poddanská ves, povýšená v 16.století na městečko, která vynikla při bohatém klášteře. Nachází se zde původní slovanský klášter (možnost návštěvy) , kostel sv. Prokopa, kostel sv. Martina, kaple sv.Prokopa a známý podnik vyrábějící laboratorní a tech. sklo - sklárny Kavalier. Pravidelné autobus. a vlakové spojení s Prahou.


Cykloturistická trasa č.2 je vedena turisticky zajímavými oblastmi s využitím silnic s menším silničním provozem.Cílem této trasy je umožnit široké veřejnosti rekreační i sportovní vyžití jízdou na kole spolu s poznáním krajiny, přírodních, kulturních i historických památek tak, aby zároveň došlo k maximálnímu možnému omezení nepříznivých vlivů a ohrožení cyklistů motorovým provozem. Během celé trasy je dostatek míst pro koupání (až od Stříbrné Skalice), občerstvení či případné ubytování. Pro cestu jsou doporučeny tyto mapy: "Benešovsko a dolní Posázaví" vydaná v edici klubu Českých turistů č. 40 ; "Okolí Prahy-východ" vydaná v edici klubu Českých turistů č. 37 a cykloturistická mapa "Z Prahy na jih" od Vojenského zeměpisného ústavu. Obě mapy jsou k dostání ve většině dobrých knihkupectví. Při plánování vašeho výletu, budete jistě potřebovat znát, jak se např. dostanete z určitého místa vlakem nebo autobusem domů. Většinu informací, naleznete na následujících stránkách s jídními řády vlaků a autobusů: DP Praha a Ropid nebo ČSAD a ČD

Věřím, že jste tyto řádky přijali jako pozvání a námět na vaše případné výlety, které vedou tak rozmanitou krajinou. Nemusíte se jich držet doslova - vždyť jednou z nejlepších vlastností šlapacího bicyklu je svoboda, kterou svému majiteli dává. Díky této cykloturistické trase máte, již dostatečně volné ruce pro výběr vašeho cíle výletu. Děkuji za všechny Vaše návrhy, připomínky či upozornění na chyby.
Cyklotrasa č.3 - Malý okruh po okolí - Krásy přírody v okolí obce Vlkančice = Délka trasy 29 km
Vzdálenost od začátku trasy Místo Popis místa nebo doplňující informace
0,0 km Sázava Začátek trasy- Pův.poddanská ves, povýšená v 16.století na městečko, která vynikla při bohatém klášteře. Nachází se zde původní slovanský klášter (možnost návštěvy) , kostel sv. Prokopa, kostel sv. Martina, kaple sv.Prokopa a známý podnik vyrábějící laboratorní a tech. sklo - sklárny Kavalier. Pravidelné autobus. a vlakové spojení s Prahou.
5,0 km Pyskočely Veškeré informace o historii a současnosti Pyskočel naleznete na tomto serveru.
9,0 km Vlkančice Veškeré informace o historii a současnosti Vlkančic naleznete na tomto serveru.
14,0 km Oplany Přibližně 1km před Oplany (okraj lesa) se nachází pamětní kámen z konce 19. století. Byl zde zasazen 28.11.1898 na paměť 40.letého panování knížete Jana II. z Lichtenštejna na bývalém Černokosteleckém panství.
16,0 km Klíče Nejedná se ani moc o vesnici, jsou to dvě hájovny a uskupení několika domků. Pokračujte směrem na Stříbrnou Skalici, kde asi po 1,4 km je odbočka v lese na Hradec.
20,7 km Hradec Okolí Hradce je vyhledávané rekreační místo. Zajímavostí obce je, že zde trávil přes 30 let své volné chvíle herec Jiří Sovák a dále se v Hradci věnuje své tvorbě člen skupiny Olympic, pan Petr Janda. Ke koupání tu je Propastský rybník, ale nikdy jsem tam nikoho neviděl se koupat, proto nedoporučuji... a radši si zajděte na občerstvení do restaurace "Na Propasti".
22,9 km Mlýn Hruškov Pokud se chcete tedy vykoupat, tak tady v Hruškovickém rybníce je to lepší.. pokud bude zrovna napuštěn (byl dlouhou dobu vypuštěn).Pod hrází rybníka je bývalý mlýn a jedná se o docela pěkné selské stavení.
24,4 km Stříbrná Skalice Obec je vyhledávané a vyhlášené rekreační středisko. Doba založení není známa, ale podle nejstarší kroniky stál hrad skalický již za časů Přemysla Oráče, v 8.stol.Hrad byl zničen vojskem krále Zikmunda.Značná část zbořenin hradu byla použita v letech 1730-1733 na stavbu kostela J.Nepomuckého, který stojí na místech, kde právě stával hrad. Starý název "Skalice hor stříbrných" svědčí o tom, že v těchto místech bylo od nejstarších dob dobýváno stříbro. Nejvýznamnější doba těžby byla v 16.stol.Skalické doly za vlády Ferdinanda I.(1526-1564) daly také podnět k vybudování pražské mincovny a to z důvodu, že byly k Praze nejblíže.Dnes se v okolí stále láme diorit a amfibolit. Na náměstí stála po roce 1646 malá přízemní budova radnice, která na počátku 18.stol. vyhořela a r.1826 zde byla vystavěna radnice nová , která se dochovala do dnešní doby.
29,0 km Sázava Konec trasy


Cykloturistická trasa č.3 je vedena turisticky zajímavými oblastmi s využitím silnic s menším silničním provozem.Cílem této trasy je umožnit široké veřejnosti rekreační i sportovní vyžití jízdou na kole spolu s poznáním krajiny, přírodních a případně i kulturních a historických památek tak, aby zároveň došlo k maximálnímu možnému omezení nepříznivých vlivů a ohrožení cyklistů motorovým provozem. Během celé trasy je několik míst pro koupání, občerstvení či případné ubytování. Pro cestu jsou doporučeny tyto mapy: "Benešovsko a dolní Posázaví" vydaná v edici klubu Českých turistů č. 40 ; "Okolí Prahy-východ" vydaná v edici klubu Českých turistů č. 37 a cykloturistická mapa "Z Prahy na jih" od Vojenského zeměpisného ústavu. Obě mapy jsou k dostání ve většině dobrých knihkupectví. Při plánování vašeho výletu, budete jistě potřebovat znát, jak se např.dostanete z určitého místa vlakem nebo autobusem domů. Většinu informací, naleznete na následujících stránkách s jídními řády vlaků a autobusů: DP Praha a Ropid nebo ČSAD a ČD

Věřím, že jste tyto řádky přijali jako pozvání a námět na vaše případné výlety, které vedou tak půvabnou krajinou. Nemusíte se jich držet doslova - vždyť jednou z nejlepších vlastností šlapacího bicyklu je svoboda, kterou svému majiteli dává. Díky této cykloturistické trase máte, již dostatečně volné ruce pro výběr vašeho cíle výletu. Děkuji za všechny Vaše návrhy, připomínky či upozornění na chyby.