Základní informace o obci Vlkančice

Letecký snímek obce Vlkančice (182kb)  
Obec Vlkančice s velmi krásnou a čistou přírodou se nachází ve Středočeském kraji, v blízkosti řeky Sázavy, přibližně 45km jihovýchodně od Prahy.
První písemná zmínka o obci je z roku 1436, kdy obec patřila Sázavskému klášteru. Pyskočely a Drletín, jako součást obce, jsou ještě starší než vlastní obec. V průběhu staletí se majitelé obce měnili. Posledním majitelem do roku 1848 byl rod Khevenmüllerů z Komorního Hrádku.
Škola zde byla zřízena v roce 1809 jako podučitelská stanice sázavské školy a samostatnou se stala v roce 1852. Dvoutřídní školu navštěvovalo v roce 1890 162 dětí a v roce 1965 byla škola zrušena. Počet obyvatel při sčítání v roce 1891 měla obec 366 obyvatel a dnes má 182 obyvatel, z toho 155 trvale hlášených obyvatel a 27 cizinců. Před 2.světovou válkou zde byla zahájena výstavba chat a to pokračovalo zejména po roce 1960, tím došlo zásadně ke změně charakteru obce.
Dnes je obec významnou rekreační oblastí se 450 objekty individuální i podnikové rekreace. Pro rekreaci jsou zde dobré podmínky - řeka Sázava, koupaliště, rybníky, tenisové kurty i volejbalová hřiště. Služby pro občany a rekreanty zajišťuje obecní prodejna smíšeného zboží a hospoda, která je součástí kulturního domu vybudovaného z bývalé školy.
V současné době se buduje v obci čistička odpadních vod, splašková kanalizace, plynovod. Byl vybudován rozvod kabelové televize a místní telefonní síť a také zde proběhla rekonstrukce dešťové kanalizace, vodovodu a sportovišť.